IELTS Listening Practice Test

1-2

Which TWO facilities at the leisure club have recently been improved?
A
the gym
B
the tracks
C
the indoor pool
D
the outdoor pool
E
the sports training for children

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Câu này hỏi về "2 activities at a leisure club have recently been improved"

>> 2 hoạt động tại câu lạc bộ giải trí gần đây đã được cải thiện.

smiley5 Sau khi nghe "Before we start our tour of the club I’ll just run through some basic information about the facilities we have here, including recent improvements, and explain the types of membership available." là biết đáp án chuẩn bị vào.

check Sau đó "Our greatest asset is probably our swimming pool which at 25 metres isn’t Olympic-sized, but now we’ve expanded it to eight lanes, it’s much wider"

>> Hồ bơi được mở rộng nó lên tám làn, và rộng hơn nhiều

>> Do họ trực tiếp nói là mở rộng hồ bơi thành 8 làn nên đây chắc chắn là "activities have recently been improved" >> có thể chọn C hoặc D.

>> Tuy nhiên sau đó họ tiếp tục nói rằng "Unfortunately, there isn’t space for an outdoor pool here" >> Chọn C, loại D smiley18

check Sau đó bạn nghe "Our recently refurbished fitness suite has all the latest exercise equipment including ten new running machines, and a wide range of weight-training machines."

>> refurbished = improved , fitness suite có liên quan tới gym

>> Chọn A smiley34

cross Một số bạn sau đó sẽ nghe speaker nhắc đến "children" nên phân vân đáp án E.

>> Tuy nhiên, ở đây chỉ nhắc đến rằng "Although we do have adult-only times after 6 and at certain times at weekends, children are well catered for."

>> Trẻ em vẫn được phục vụ tại club

>> Ở đây hoàn toàn không có nhắc gì về "improvement" nên có thể loại E.

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford