IELTS Listening Practice Test
1Why did Leo choose instant coffee as the topic for his marketing report?
A
He found plenty of material on the topic.
B
He had some practical experience in the area.
C
He had an idea of a brand he wanted to target.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe xem tại sao Leo chọn instant coffee làm topic cho bài report của anh ấy

=> Đáp án sẽ tới khi nghe "I’m doing instant coffee." smiley27 Sau đó Anna có hỏi tại sao không chọn clothing Leo trả lời rằng đó là "first thought"- "but when I searched for men’s clothing on the Internet there were hardly any articles."

=> Khó tìm được bài viết nào smiley36 Leo nói tiếp "then I looked for coffee and I found there were tons."

=> Tìm coffee và ra rất nhiều tư liệu bài báo (tons=plenty) => Đáp án đúng là A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford