IELTS Listening Practice Test

Museum Work Placement

1On Monday, what will be the students’ working day?
A
9.00 a.m. - 5.00 p,m.
B
8.45 a.m. - 5.00 p.m.
C
9.00 a.m. - 4.45 p.m.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley43 Mình cần nghe về thời gian của một ngày làm việc của student

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "normal working day" smiley31 Tiếp đó nghe "Your normal working day is nine to five p.m but on Monday, because it’s your first day, we’d like you to arrive at quarter to nine"

=> Ngày làm việc bình thường là 9am - 5pm nhưng vào thứ Hai, cần đến lúc 8.45 am => Giờ là mviệc của thứ Hai là 8.45am - 5 pm => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford