IELTS Listening Practice Test
i-resizable-alignable
1
2
3
4
5


ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Loại từ cần điền có thể là danh từ hoặc các từ chỉ số lượng như million, billion

smiley18 Nghe thấy "even though they are constantly emitted from the sun in the trillions"

=> Được phát tán liên tục từ mặt trời => Có ở khắp mọi nơi => Biết đáp án sắp tới smiley25 Nghe tiếp thấy "100 to 200 billion of them passing through your body every second"

=> Đáp án: billion check smiley5 Sau đó nghe thấy có câu "not thousands, not millions, but billions"

=> Giúp bạn confirm đáp ánbillion, lưu ý là khi dùng sau số cụ thể thì billion không có -s

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford