IELTS Listening Practice Test

Good Points About Him
Bad Points About Him
Behaviour
He is


He is


His Friends
His friends visit


They


Other
He pays rent


He doesn’tĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley37 Đáp án cần điền là điểm tốt ở tính cách của anh ấy

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "he has good points" smiley5 Nghe thấy "I mean, at least he's quiet"

=> Đáp án: quiet check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford