IELTS Listening Practice Test
Joining Library
You will need: A completed application formTwo passport photos.


Opening Hours
Library Reception
8am – 10om

9am – 5pm (- 6.30 on

(Mon-Sat: closed on Sundays)
Borrowing
Undergraduates
4 books
Postgraduates

Borrowing for 2 weeks +

books renewals (in person) No renewals over phone Late return penalty: £2 per weekĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe về những thứ cần khi đăng kí thành viên thư viện

smiley5 Speaker nói "At the reception they’ll give you an application form. "

=> Dấu hiệu đáp án sẽ xuất hiện

smiley18 Rồi tiếp tục nói "After you fill that in, you’ll have to give us the fee of five pounds, which you have to give us every year that you’re a member of the Library."

=> Sau khi điền vào form thì sẽ phải trả phí hàng năm

smiley25 Bạn lưu ý là người nói có nhắc đến "fee of five pounds" nhưng đề bài cho phép viết 3 từ hay 1 số nên chỉ viết "5 pound fee"

=> Đáp án: 5 pounds fee check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford