IELTS Listening Practice Test

1

The website is organised by
A
family members.
B
friends
C
businessmen

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe xem website được thiết kế bởi ai

smiley23 Nghe thấy "The website has been founded by a group of four friends"

=> Được thành lập bởi 1 nhóm bạn 4 người => Chọn đáp án B check

smiley4 Ở câu sau mình có thấy nhắc đến family member nhưng đây chỉ là cách họ exchange belongings chứ không phải người sáng lập

=> Loại đáp án A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford