IELTS Listening Practice Test
Bus stops
Location
Things to see
Bus stop 1
Train station
Start of tour
Bus stop 2
The aquarium
Dolphins and


Bus stop 3Yachts and power boats
Bus stop 4


centre
Very oldĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Mình cần biết có thể xem gì ở aquarium (dolphin and .... )

=> Đáp án sẽ có sau ''The next stop after the station is the aquarium ...''

smiley36 Mình nghe được là ''... which is famous for its dolphin show and which has recently expanded to include sharks.'' => Mình có thể xem cá heo và cá mập. => Đáp án là sharks check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford