IELTS Listening Practice Test
i-resizable-alignable
1
2
3
4
5
ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần biết là nguyên liệu thô được lấy từ đâu (get raw materials from .... )

=> Đáp án sẽ tới sau "The first step in the process is to get the raw materials" smiley5 Nghe thấy "They tend to come from pine forests" => Vật liệu thường lấy từ rừng thông => Đáp án là pine forests check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford