IELTS Listening Practice Test
Example
Enquiries about temporary work
Personal Details

Name:
Jane


Address:


Exeter
Telephone number:
07792430921
Availability:
Can start work on


Work details

Preferred type of work:
Assistant


Relevant skills:
Familiar with kitchen


Relevant qualifications:
A

certificate
Training required:
A

course
Referee

Name:
Dr Ruth Price
Position:Phone number:Other
Applicant has a form ofĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley34 Đáp án cần điền là tên riêng (Jane ....)

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "starting with your name" smiley5 Nghe thấy tên được đánh vần ra L-A-double M-E-R-T-O-N

Người phụ nữ chỉnh lại là "There's only one M in it"

=> Đáp án: Lamerton check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford