IELTS Listening Practice Test

1-2

Which TWO skills did Laura improve as a result of her work placement?
A
communication
B
design
C
IT
D
marketing
E
organisation

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe "What kind of skills do you think you developed on the placement?" là biết đáp án chuẩn bị vào.

cross Nhiều bạn sau khi nghe thấy "I did have to use my IT skills to a certain extent because I cut and pasted text from marketing leaflets" thì chọn câu trả lời là C

>> Nhưng mà sau đó Laura đã nói rằng những việc này cô đều đã làm hết rồi, câu này cho thấy đây không phải là một kỹ năng mà cô ấy muốn "improve".

>> Loại C

check Sau đó nghe "Do you think you got any better at managing your time and prioritising things? You always used to say you had trouble with that…"

>> Sau đó Laura đã xác nhận là đúng "Oh, definitely", organisation = managing your time and prioritising things 

>> Đáp án là câu E smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford