IELTS Listening Practice Test

1

Why did Anita and Lee choose to talk about John Chapman?
A
He was Lee’s childhood hero.
B
They wanted to talk about the USA.
C
He was relevant to the topic of their studies.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần biết lý do họ chọn John Chapman

=> Đáp án sẽ có sau '' ... why you decided to do a presentation on this man who spread apple varieties across the US?'' smiley25 Đầu tiên, '' ... and I told Lee the Johnny Appleseed story – I had these American story books when I was small.''

=> Đây là chuyện Anita nghe từ nhỏ, không phải Lee (Jonny Appleseed là John Chapman) => Loại đáp án A cross smiley5 Sau đó, ''when we were looking into the area of domesticated species of plants for our presentation, we realised that the introduction of the apple with the settlers in the US would be a good case study ''

=> Chủ đề họ đang nghiên cứu là giống cây được thuần chủng, và việc giới thiệu về táo và người định cư ở US (bao gồm John Chapman) phù hợp với chủ đề này. (không phải là họ muốn nói về nước Mỹ) => Loại đáp án B cross => Đáp án là Ccheck

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford