IELTS Listening Practice Test

Prime Recruiment Employee Record

Example
Answer
Surname
Riley
Email


@worldnet.com
NationalityReference (professional)
Name: John Keen

Job: Manager of

Reference (personal)
Name: Eileen Dorsini

Job:


Special qualifications
current

certificate

certificate of competence in

.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định loại từ cần điền là tên email, chú ý viết liền (Email: .... @worldnet.com)

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "By email I check it regularly." smiley14 Sau đó Edwina nói "It's Edwina like my name then R-I, the first two letters of my surname. at worldnet dot com."

=> Như tên của cô ấy và thêm ri vào smiley23 Sau đó Clive spell lại để check " E-D-W-I-N-A-R-I at worldnet dot com?"

=> Đáp án đúng là edwinari check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford