IELTS Listening Practice Test
Example Aim:
Answer protecting environment through recycling
Type of group:
non-profit
Frequency of newspaper collection:Name:Address:E-mail:Postcode:
ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley32Mình cần nghe về tần suất thu gom báo

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "we don’t come collect newspaper every day!"

smiley34 Sau đó nghe "we only do pickups every other week."

=> Đáp án: every other week check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford