IELTS Listening Practice Test

1-2

Which TWO characteristics were shared by the subjects of Joanna’s psychology study?
A
They had all won prizes for their music
B
They had all made music recordings
C
They were all under 27 years old
D
They had all toured internationally
E
They all played a string instrument

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Mình đang cần tìm hai đặc điểm của đối tượng nghiên cứu của Joana

=> Mình biết phần này tới sau ''So how did you choose your subjects for that?'' (Vậy bạn chọn đối tượng như thế nào?)

cross Đầu tiên, ''Well, I had six subjects, all professional musicians, and all female.''

=> Không trùng với đáp án nào nên mình nghe tiếp

cross Tiếp, ''Three were violinists and there was also a cello player and a pianist and a flute player.''

=> Mình thấy violin và cello là string instrument, nhưng piano và flute thì không phải

=> Loại đáp án E

check Next, ''They were all very highly regarded in the music world and they'd done quite extensive tours in different continent''

=> Tất cả bọn họ đều đã có các tour ở các châu lục khác nhau

=> Chọn đáp án D smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford