IELTS Listening Practice Test
Drag out result image
A
B
C
1BNew Zealand2Colombia

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley7 Câu hỏi nhằm xác định đường nào chỉ xu hướng bán hàng của "both cheese and oil" ở "New Zealand"

smiley35 Mình nghe được là "in New Zealand, the sales of both oil and cheese have declined pretty steadily"

=> Ở New Zealand, doanh số bán cả dầu và pho mát đều giảm khá đều đặn => Chọn đáp án B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford