IELTS Listening Practice Test
Rock art
Why rock art is important to researchers
It provides evidence about
 • evolution

 • 

  1

  migration
  

Global similarities in rock art
 • humans often had large

  2

  eyes
  .

 • animals were common, but a

  3

  lizard
   was always drawn from the side or from above.

 • unlikely that contact through

  4

  trade
   resulted in similar artistic styles.

Why our ancestors produced rock art
Research suggests rock art was produced
 • firstly for reasons of

  5

  survival
  .

 • later for social, spiritual and

  6

  political
  reasons.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5Mình cần nghe xem rock art cung cấp bằng chứng về điều gì

=> Đáp án sẽ tới sau "rock art has a practical value for reasearchers" (có giá trị thực tiễn = bằng chứng) smiley13Nghe thấy "Secondly, rock art tells us about migration"

=> Rock art cho chúng ta biết thêm về sự di cư => Đáp án là migration check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford