IELTS Listening Practice Test

1

What do the students agree should be included in their aims?
A
factors affecting where organisms live
B
the need to preserve endangered species
C
techniques for classifying different organisms

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Câu đầu tiên hỏi về mục tiêu của chuyến đi mà cần thêm vào (should be included in their aims)

=> Khi Colin nói "Let's look at the aims of the trip first'' là mình biết sắp có đáp án

cross Đầu tiên, Colin nói ''I just put something about …''

=> Colin đã viết mục tiêu này vào rồi => Loại

check Sau đó, ''But we need something about what causes different organisms to choose particular habitats'' (ứng với đáp án A)

=> Từ ''need'' (cần) cho chúng ta thấy mục tiêu này chưa được cho vào.

=> Tiếp, Helen đồng là ''I agree'' => Đáp án là A. smiley18

cross Helen còn đưa ra một suggestion khác là ''And something about finding out how to protect organisms in danger of dying out'?'' (ứng với đáp án B).

=> Tuy nhiên Colin nói là "But we weren't really looking at that'' (Nhưng chúng ta không thực sự tìm hiểu về điều này) và Helen đồng ý "I suppose not''

=> Loại B

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford