IELTS Listening Practice Test

Scandinavian Studies

1James chose to take Scandinavian Studies because when he was a child
A
he was often taken to Denmark
B
his mother spoke to him in Danish
C
a number of Danish people visited his family

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Nghe tới why did you decide to take this course

>> Biết là đáp án sắp tới

cross Nghe thấy she used to talk to me about her home a lot (Denmark)

>> Nhưng đây là nói về đất nước Denmark chứ không phải talk in Danish

>> Không phải B

cross Nghe tiếp thấy that made me want to visit Denmark, nhưng we hardly ever did

>> Tức là James không thường tới Denmark lúc còn nhỏ

>> Loại A

check Nghe tiếp thấy whenever her relations or friends were in England they always came to see us

>> Her relations or friends ở đây = Danish people

>> Đáp án là C smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford