IELTS Listening Practice Test
1Why is Jack interested in investigating seed germination?
A
He may do a module on a related topic later on
B
He wants to have a career in plant science
C
He is thinking of choosing this topic for his dissertation

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe câu "I thought we could look at seed germination - how a seed begins to grow" là biết câu trả lời chuẩn bị vào

cross Sau đó nghe Emma hỏi Any particular reason? “ hỏi về lý do tại sao Jack lại muốn nghiên cứu về seed germination

>> “I know you’re hoping to work in plant science eventually” biết Jack muốn làm việc trong lĩnh vực plant science trong tương lai

>> Tuy nhiên nghe tiếp Jack trả lời “Yeah, but practically everything we do is going to feed into that.”

>> Mình thấy có từ but, Nhưng gần như mọi thứ đều giúp họ trong công việc tương lai, cấu trúc feed into sth: help sth to happen, that trong câu chính là work in plant science

>> Đây không phải là lý do chính Jack chọn seed germination

>> Loại đáp án B

check Sau đó nghe “No, there’s an optional module on seed structure and function in the third year that I might do so, I thought it might be useful for that”

>> Nhắc đến module về cấu trúc chức năng hạt có thể sẽ gặp trong năm 3, Jack nghĩ nó sẽ hữu ich cho việc này, it ở đây chính là seed germination

>> Chọn được đáp án A smiley18

cross Một số bạn nghe dissertation sẽ chọn đáp án C

>> Nhưng anh ấy chỉ không phải làm module của dissertation chứ không hề nhắc đến việc sẽ chọn chủ đề này cho dissertation

>> Loại C

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford