IELTS Listening Practice Test

Selmone Public Library

Drag in result image1B2H3C4E5A
1Bfiction2study area3magazines4non-fiction5biography

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Với vị trí số 11, đầu tiên người nói miêu tả vị trí, ''If you stand between the information desk and the issue desk and look at the opposite wall, you will see shelves of books in the left-hand corner.'' (đối diện information desk và issue desk)

=> Mình biết đáp án sẽ tới

smiley26 Từ câu này bạn cũng lưu ý một thông tin quan trọng là mình sẽ nhìn hướng các phòng từ issue desk là vị trí xuất phát.

smiley31 Sau đó, ''This is where you will find a large number of novels and short stories.''

=> Đây là nơi có tiểu thuyết và truyện ngắn (hay nói ngắn gọn là fiction books, sách viễn tưởng) => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford