IELTS Listening Practice Test

1-2

Which TWO points do Thomas and Jeanne make about Thomas's sporting activities at school?
A
He should have felt more positive about them.
B
The training was too challenging for him.
C
He could have worked harder at them.
D
His parents were disappointed in him.
E
His fellow students admired him.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

cross Nghe thấy Jeanne hỏi '..., how are you enjoying your course so far?' và Thomas trả lời 'Yeah, I thịnk it's good.'

=> Thomas nghĩ khoá học tốt 1 

Phân tích đáp án A - He should have felt more positive about them

=> Lẽ ra nên cảm thấy tích cực

=> Thomas nghĩ rằng khoá học không tốt 2 

=> Từ 1 + 2 : Loại A

cross Nghe thấy Thomas nói 'Hm, I thought I could win anything.' + 'There was no one who could run faster than me'

=> Luôn chiến thắng

=> Loại B

cross Nghe tiếp thấy Jeanne hỏi '... Did your mum and dad want you to be more ‘academic’?' sau đó nghe Thomas trả lời 'Not at all. Perhaps they should have pushed me harder, though.'

=> Bố mẹ của Thomas không ép Thomas phải tập trung vào việc học

=> Không nói gì về chuyện disappointed in him

=> Loại D

check Nghe tiếp thấy Thomas trả lời 'I think I should have practiced more'

=> Lẽ ra nên tập luyện chăm hơn

=> Chọn C smiley34

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford