IELTS Listening Practice Test

1

Which part has the tutor already read?
A
the introductory chapter
B
the procedure section
C
the results and discussion section

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Ta cần để ý đến là phần mà gia sư đã đọc

smiley5 Đáp án ở trong câu “I have read the introductory chapter

=> Đáp án là A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford