IELTS Listening Practice Test

1

Student may fail the exam if they
A
do not do a slide show
B
copy other people’s work
C
do not follow the instructions

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley4 Mình cần biết học sinh có thể trượt test nếu làm gì

=> Đáp án sẽ có sau ''Have you got any information about the requirements for the assessment?'' (hỏi về những tiêu chí để pass bài kiểm tra)

smiley13 Đầu tiên, Jenny nói năm ngoái "all of us tried our best to collect raw data to meet the requirements so as to achieve a pass

=> Năm ngoái phải collect raw data mới pass đượcsmiley35 Tuy nhiên năm nay thì không cần '' But according to what the tutor has said, this term there won't be any need for us to do so.''

=> Ngoài ra việc này cũng không ứng với đáp án nào => Mình nghe tiếp

smiley43 Thứ hai, về việc follow instructions, Tim nói rằng '' but it's not mandatory and we can complete the exam as we wish.''

=> Việc này là không bắt buộc (not mandatory) và họ vẫn được phép làm bài thi => Loại đáp án C cross

smiley14 Cuối cùng, ''As long as we don't copy the answers from anyone else's exam paper, I think we'll be sure to pass.''

=> Miễn là không copy bài thì sẽ không rớt môn => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford