IELTS Listening Practice Test
The British Library
The reading rooms are only open for group visits on
1
Sundays

.
The library was officially opened in 
2
1998

.
All the library rooms together cover
3
100,000/100000/one hundred thousand/a hundred thousand

m2.
The library is financed by the
4
government

.
The main function of the library is to provide resources for people doing
5
research

.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley48 Đáp án cần tìm là ngày trong tuần mà mọi người có thể visit reading rooms (The reading rooms are only open for group visits on...)

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "...do not include a visit to the reading rooms." smiley34 Nghe tiếp được speaker nói "I’m afraid we don’t do visits on Fridays - or any weekday during working hours,"

=> Không tham quan vào thứ Sáu hay bất kỳ ngày nào trong tuần

smiley5 Tiếp tục nghe được "But if you do want to see those rooms, the only day there are tours is on Sundays."

=> Nếu muốn tham quan chỉ có ngày duy nhất là Sundays => Đáp án: Sundays check

smiley2 Lưu ý ở đây là Chủ nhật hàng tuần

=> Sundays số nhiều cần thêm "s"

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford