IELTS Listening Practice Test

1

What is the thing that makes the Moa similar to dinosaur?
A
Both are of interest to the public.
B
Both are extinct at similar time
C
Both left lots of fossil remains

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley28 Mình cần nghe xem điều gì khiến Moa giống với khủng long

=> Đáp án sẽ có sau ''Well, first of all we’ll look at what the Moa are.''

smiley35 Từ đoạn văn, ''the Moa disappeared around 500 years ago'' trong khi ''the dinosaurs disappeared around 66 million years ago.''

=> Moa tuyệt chủng vào 500 năm trước trong khi khủng long biến mất vào 66 triệu năm trước => Do đó, cả hai không giống nhau ở thời gian tuyệt chủng => Loại B cross

smiley5 Từ đoạn văn "Fossils of dinosaurs (...) are large in number, but not many of those of Moa remain"

=> Khủng long để lại rất nhiều hóa thạch, trong khi Moa thì không. => Loại C cross

smiley23 Cuối cùng, ''though both animals appeal to people today.''

=> Mọi người ngày nay đều thấy hai loài này thú vị => Đáp án là A check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford