IELTS Listening Practice Test
1Originally, country towns
A
required fewer workers.
B
had lots of animals.
C
were more interesting places.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley40 Nghe tới "so the small country towns had mercantile activity"

=> Biết đáp án sắp tới smiley19 Nghe thấy "and how it has changed"

=> Speaker đang chuẩn bị nói về sự khác biệt giữa country towns ngày xưa và ngày nay

smiley28 Nghe tiếp thấy "you will often see that these places are now somewhat forlorn and deserted"

=> Country towns ngày nay bị bỏ hoang và gần như không có người sống ở đó => Nghĩa là trước đây các towns này có nhiều hoạt động thú vị hơn => Đáp án là C check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford