IELTS Listening Practice Test
The World Health Organisation says a healthy city must
 • have a

  1
  safe/clean and safe/safe and clean
    and clean environment.

 • meet the

  2
  basic needs
    of all its inhabitants.

 • provide easily accessible health services.

 • encourage ordinary people to take part in

  3
  local government
  .

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley18 Đáp án cần điền là đặc điểm của environment, bên cạnh clean (have a .... and and clean environment)

=> BIết đáp án sắp tới khi nghe 'the World Health Organisation the WHO has come up with a set of criteria for a healthy city'(nói về môi trường) smiley16 Tiếp tục nghe " The WHO says, that amongst other things, a healthy city must provide a clean environment which is also safe...."

=> Healthy city cần có môi trường sạch sẽ và còn phải an toàn nữa => Đáp án: safe check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford