IELTS Listening Practice Test
Safety
No deaths (bar 1 from passenger misadventure) since its launch in

Speed
Holds world train record for the

      of 261.8 kph. 500 series Nozumi’s fastest speed is 300kph.
Punctuality
Punctual to within the second.All bullet trains for 1 year were a total of 

    late.
History
First used on Tokyo to Osaka route. Old models have now been retired. 300, 500 and 700 are recent models.
Services
Nozomi trains stop at the

    Hikari stop more frequently. Kodama trains stop atĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe xem tàu bắt đầu được đưa vào sử dụng khi nào

smiley18Mục đầu tiên là safety

=> Đáp án sẽ có sau ''As regards safety, ...'' smiley25 Mình nghe được là ''As regards safety, there has never been a death on the bullet train system since it’s inception in 1964''

=> Không có người tử vong khi dùng tàu siêu tốc từ năm 1964 (inception = launch) => Đáp án là 1964 check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford