IELTS Listening Practice Test

1

Annie recommends that when cross-country skiing, the visitors should
A
get away from the regular trails.
B
stop to enjoy views of the scenery.
C
go at a slow speed at the beginning.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Sau khi nghe "Most visitors come here for the cross-country skiing" biết đáp án chuẩn bị vào

check Tiếp theo nghe thấy có những marked trails nhưng bạn có thể leave and go of your own

>> Bạn có thể rời những trails được đánh dấu

>> Chọn đáp án A smiley18

cross Tiếp theo mình có nghe thấy "You can go at your own speed"

>> Có thể đi theo tốc độ mình muốn

>> Loại đáp án C

cross Nghe tiếp cũng nhắc đến scenery nhưng đây là điều bạn có thể làm khi bạn đi chậm

>> Bạn có thể ngắm cảnh chứ speaker không recommend điêu này

>> Loại đáp án B

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford