IELTS Listening Practice Test
The story of John Manjiro
Manjiro started work as a
1
fisherman

when he was still a young boy.
He spent
2
six/6 months/six month

on a deserted island before he was rescued.
He became friends with William Whitfield, who was a ship's
3
captain


The cost of Manjiro's
4
education

in America was covered by the Whitfield family.
Manjiro eventually returned to Japan, where he carried out important work as a teacher and
5
interpreter/an interpreter


Fairhaven and Tosashimizu are now officially
6
sister cities


Every two years, the John Manjiro
7
Festival

is held in Fairhaven.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Đáp án cần điền là công việc khi còn trẻ của ông ấy

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe nhắc đến nhân vật Manjiro Nakahama smiley34 Tiếp theo nghe được "And like many people in that town, he became a fisherman when he was just a youngster"

=> Như những người trong làng, anh ấy trở thành fisherman khi còn trẻ => Đáp án: fisherman check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford