IELTS Listening Practice Test
1
The owners of the underground house
A
had no experience of living in a rural area
B
were interested in environmental issues
C
wanted a professional project manager

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Câu hỏi liên quan đến chủ của "underground house" smiley5 Khi bạn nghe "the owners – both professionals but not architects" là biết đáp án chuẩn bị vào cross Tiếp đó bạn nghe "they decided to manage the project themselves"

>> Họ quyết định tự quản lý dự án >> Loại C check Sau đó nghe "Their chief aim was to create somewhere that was as environmentally-friendly as possible."

>> Mục đích chính của họ là tạo ra một nơi nào đó thân thiện với môi trường nhất có thể >> Chọn B smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford