IELTS Listening Practice Test
The use of soil to reduce carbon dioxide (CO2) in the atmosphere
Rattan Lal:
 • Claims that 13% of CO2 in the atmosphere could be absorbed by agricultural soils

 • Erosion is more likely in soil that is 

  1
  dry
  

 • Lai found soil in Africa that was very 

  2
  hard
  

 • It was suggested that carbon from soil was entering the atmosphere

Soil and Carbon:
 • Plants turn CO2 from the air into carbon based substance such as

  3
  sugar/sugars
  

 • Some CO2 moves from the 

  4
  roots
   of plants to microbes in soil

 • Carbon was lost from the soil when agriculture was invented

Regenerative agriculture:
 • uses established practices to make sure soil remains fertile and

  5
  moist/damp/wet
  

 • e.g. through year-round planting and increasing the

  6
  variety
   of plants that are grown

California study:
 • taking place on a big

  7
  cattle
   farm

 • uses compost made from waste from agriculture and

  8
  gardens/gardening
  

Australia study:
 • aims to increase soil carbon by using

  9
  grasses
   that are always green

Future developments may include:
 • reducing the amount of fertilizer used in farming

 • giving farmers

  10
  payment/payments/money
   for carbon storage, as well as their produce

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Mình xác định đáp án là một tính từ chỉ tính chất của đất

check Sau khi giải thích về carbon-rich soil, người nói có cung cấp thông tin là ''But erosion can occur if soil is dry, which is a likely effect if it contains inadequate amounts of carbon.''

=> Đất khô sẽ có khả năng bị xói mòn hơn

=> Đáp án là dry smiley18 (Câu này không có cue để cho mình biết đáp án sắp tới nên bạn phải sẵn sàng ngay khi nghe được từ erosion)

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford