IELTS Listening Practice Test
Things to do before we go
Example
 • Collect the currency

 • Cancel appointment with the

  1

  hairdresser
  (Monday)

 • Begin taking the

  2

  tablets
  (Tuesday)

 • Buy

  • 

   3

   sunglasses
   ,

  • a small bag,

  • a spare

   4

   lock
   ,

  • an electrical

   5

   adaptor/adapter
   

 • Book a

  6

  taxi
  

Instructions for Laura's mum
 • Feed the cat

Vet's details:
Name: Colin

7

Jefferey


Tel:

8

0777594128


Address: Fore Street (opposite the

9

church

)
 • Water the plants

 • Meet the heating engineer on

  10

  30th April/April 30/30 April /30th April
  

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley30Mình cần nghe xem cuộc hẹn phải hủy là với ai

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "wasn’t there an appointment you said you’d got to cancel?"

smiley34 Nghe thấy "the hairdresser" và "I'll do it first thing on Monday"

=> Đáp án: hairdresser check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford