IELTS Listening Practice Test
1Joanne says that visitors to Darwin are often surprised by
A
the number of young people.
B
the casual atmosphere.
C
the range of cultures.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley26 Mình cần nghe xem visitors tới Darwin thường bị surprised bởi cái gì

=> Đáp án sắp tới khi nghe "we get lots of tourists" (=visitors)

smiley18 Mình nghe được là "But, what a lot of the tourists don't realise until they get there is that the city's also got a very young population"

=> Điều nhiều du khách không biết (= often surprised) chính là thành phố có dân số rất trẻ => Đáp án đúng là A check

smiley2 Speaker cũng nhắc đến "laid back atmosphere" nhưng đây là điều có ở toàn nước Úc

=> Loại đáp án B cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford