IELTS Listening Practice Test

1

The Pacific is more prone to tsunami because…
A
it has many faults.
B
its faults undergo subduction.
C
its tectonic plates are bigger than elsewhere.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley35Mình cần tìm lí do Thái Bình Dương dễ bị sóng thần.

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "Some areas of the world are more prone to greater movement..."smiley15Sau đó, theo người nói, ''The Pacific Ocean’s denser oceanic plates are often known to slip under continental plates in a process known as subduction, and subduction earthquakes are the most effective in generating tsunamis''

=> Oceanic plates ở Pacific thường trải qua subduction (trượt xuống dưới mảng lục địa) và động đất subduction có khả năng dẫn đến sóng thần nhất => Đáp án là B check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford