IELTS Listening Practice Test

1-2

Which TWO of the following problems are causing concern to educational authorities in the USA?
A
differences between rich and poor students
B
high numbers dropping out of education
C
falling standards of students
D
poor results compared with other nationalities
E
low scores of overseas students
F
differences between rural and urban students

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley40 Mình cần nghe xem đâu là những vấn đề gây quan ngại cho educational authorities ở Mỹ

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "there has been considerable concern in the United States over educational standards here"

smiley4 Tiếp theo nghe được "following revelations that the country's secondary school students perform poorly relative to Asian and European students. "

=> Học sinh cấp hai ở nước này kém hơn các nước Châu Á và Âu => Kết quả học tập (poor results) kém hơn các nước khác (other nationalities) => Đáp án đúng là D check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford