IELTS Listening Practice Test
1The position needs someone good at
A
Computers.
B
Dealing with people.
C
Arts.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley30 Mình cần nghe xem vị trí này cần người giỏi ở mảng nào

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "we've got to decide who to promote to Leading Education Officer"

smiley5Nghe thấy "the position requires more general skills: handling personnel, settling disputes, and motivating them to focus on the task"

=> Cần những kĩ năng như quản lý nhân sự dàn xếp tranh chấp => Phải có khả năng giao thiệp với người khác (deal with people) => Đáp án là B check

smiley37 Nghe tiếp thấy "it was the last position which involved computer knowledge, not this one"

=> Vị trí trước mới cần kiến thức về máy tính, không phải vị trí này => Loại đáp án A cross

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford