IELTS Listening Practice Test

1

What problem did both Diana and Tim have when arranging their work experience?
A
making initial contact with suitable farms
B
organising transport to and from the farm
C
finding a placement for the required length of time

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5Question: What problem did both Diana and Tim have when arranging their work experience?

hiểu câu hỏi: Cả Diana và Tim cùng gặp phải vấn đề gì khi sắp xếp kinh nghiệm làm việc của họ?

=> khi nghe được Diana nói 'But finding the right sort of farm to apply wasn't easy.'

smiley18Khi nghe tới câu sau của Tim 'No'

=> Tim đồng ý với vấn đề mà Diana gặp phải

--> ta biết đáp án là câu A. making initial contact with suitable farms check

smiley43Lưu ý ở câu này, các bạn sẽ hiểu lầm câu trả lời của Tim "No". Vì câu trả lời đó khiến các bạn nghĩ rằng là Tim đang disagree. Nhưng vì câu của Diana có yếu tố phủ định (wasn't easy)

--> Tim trả lời 'No' là thể hiện sự đồng ý với Diana

--> Các bạn lưu ý điểm này nhé vì đây là 1 yếu tố khá lạ so với văn phong tiếng Việt đấy.

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford