IELTS Listening Practice Test
1-2According to Megan, what are the TWO main advantages of working in the agriculture and horticulture sectors?
A
the active lifestyle
B
the above-average salaries
C
the flexible working opportunities
D
the opportunities for overseas travel
E
the chance to be in a natural environment

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

check Nghe thấy Megan nói they often offer opportunities for those who don't want to be stuck with a 40-hour week, but need to juggle work with other responsibilities such as child care - and this is very important for many of our recruits

=> Thích hợp cho người không muốn bị kẹt vào vòng làm việc 40 tiếng/tuần, nhưng cần thời gian cho những việc khác

=> Công việc linh hoạt (flexible)

=> Chọn C smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford