IELTS Listening Practice Test
1The museum building was originally
A
a factory.
B
a private home.
C
a hall of residence.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5Thông tin mình cần nghe "Tòa nhà bảo tàng ban đầu là ?"

smiley47 Biết sắp có thông tin "I understand it's your first visit here, so I'd like to give you some background information about the museum and then explain a little about what you can see during your visit."

smiley31 Nghe được "So, where we're standing at the moment is the entrance to a large building that was constructed in 1880 as the home of a local businessman, Alfred Palmer, of the Palmer biscuit factory" Mình có: a large building that was constructed in 1880 as the home of a local businessman >> một tòa nhà lớn được xây dựng vào năm 1880 là nhà của một doanh nhân địa phương = B. a private home.

check Đáp án: B

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford