IELTS Listening Practice Test
Wayside Camera Club membership form

Name: Dan Green

Email address: dan1068@market.com

Home address: 52

1
Marrowfield
 Street, Peacetown

Heard about us: from a

2
relative


Reasons for joining: to enter competitions to

3
socialise/socialize


Type of membership:

4
full
 membership (£30)

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Thông tin mình cần nghe "tên đường"

smiley18 Biết sắp có thông tin "Thanks. And what about your home address?"

smiley12 Nghe được "OK, so what's the house number and street? It's 52 Marrowfield Street. Is that M-A double R-O-W-F-I-E-L-D?That's right." Mình có: Home address: 52 (1) ___ Street, Peacetown 52 Marrowfield Street M-A double R-O-W-F-I-E-L-D >> số 52 đường M-A-R-R-O-W-F-I-E-L-D

check Đáp án: Marrowfield

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford