IELTS Online Test
Example Name:
Answer Robert Goddard
Destination:
Melbourne
Total number of visits:Best thing about the city:Favourite attraction:Best thing about the destination’s dining options:


of food
Method of transport to destination:
by


Age group:Income level:Purpose of visit:
- on business -


Occupation:
-

- writer for a travel magazine
Opinion of cost of accommodation:
ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

Mình cần nghe về số lần người phụ nữ đến Melbourne

smiley5 Đầu tiên người phụ nữ hỏi là ''Was this your first visit to Melbourne?''

Người phụ nữ trả lời "No, I have actually been there twice before"

=> Người phụ nữ đã đến Melbourne 2 lần trước đây rồi, thêm lần gần đây nữa là 3 lần => Đáp án: 3/ three times check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford