IELTS Online Test
Revision Note
Example
 • Problem with: the brochure sample

 • Company name:

  1

  Central
  Hotel Chains

 • Letters of the

  2

  address
  should be bigger.

 • The information of the

  3

  pool
  should be removed.

 • Change the description under the top photo to

  4

  reception
  .

 • Use the picture with the

  5

  view/views
   of the hotel.

 • The

  6

  price/prices
  should be in red print.

 • Translate into

  7

  Spanish
  .

 • Deadline: by the end of

  8

  July
  

 • Address: No.9 Green Drive,

  9

  Cliffton
   , NY21300

 • Telephone number:

  10

  903036602
  

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley25 Đáp án cần điền là tên khách sạn ( ___ Hotel Chains)

=> Biết đáp án sắp tới khi nghe "how may I address you?" (ý là tôi nên gọi bạn như thế nào, không phải hỏi về địa chỉ)

smiley5 Sau đó nghe "I’m Mary Jane from Central Hotel Chains"

=> Đáp án: Central check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford