IELTS Online Test

1

a description of Harrison’s background
E
Paragraph E

2

problems caused by poor ocean navigation
A
Paragraph A

3

the person who gave financial support to Harrison
E
Paragraph E

4

an analysis of the long-term importance of sea clock invention
G
Paragraph G

5

the practical usage of longitude
B
Paragraph B

1

a description of Harrison’s background
E
Paragraph E

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: a description of Harrison’s background

So sánh các cụm ở câu hỏi với bài đọc, ta có:

 self-taught Yorkshire carpenter = Harrison’s background

Giải thích chi tiết

smiley26 Đối với dạng Matching Information, nên làm cuối cùng sau khi đã làm các dạng câu hỏi khác, vì lúc này bạn đã phần nào nắm được bố cục bài đọc

=> có thể tìm info nhanh hơn.

Step 1: Imagine thứ cần tìm + xác định info trong bài:

Imagine: khả năng cao bài đọc sẽ ko lặp lại từ “background” mà sẽ là thông tin cụ thể nêu lên gia cảnh/nghề nghiệp/địa vị/học thức… của Harrison.

=> Dựa vào hình ảnh imagine ở trên tìm được đoạn E.

Step 2: Phân tích info 

smiley18 Nếu hiểu từ 'carpenter' là từ chỉ nghề nghiệp thì quá rõ ràng đây là phần mô tả về background của Harrison.

Còn nếu ko thì ta có thể sử dụng phương pháp loại trừ: Dò trong bài chỉ thấy có đoạn E và F có chứa tên riêng Harrison.

=> Đoạn F ko tập trung vào Harrison mà nói về Harrison’s contestant - John Hadley.

=> Suy ra đoạn E introduce về Harrison sẽ có chứa info về background.

=> Chọn E check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford