IELTS Online Test

1

Examples of ancient stepwells can be found all over the world.
A
True
B
False
C
Not given

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Examples of ancient stepwells can be found all over the world.

So sánh với thông tin trong bài đọc, ta có:

Examples of ancient stepwells = vav + baori 

Can be found all over the world # are found dotted round the desert areas of Gurajat and Rajasthan + a few also survive in Delhi

Giải thích chi tiết

smiley26Áp dụng DOL’s Linearthinking

 most stepwells are found round areas of Gujarat (where they are called vav) and Rajasthan (where they are called baori) while a few survive in Delhi

→ Main idea: Ancient wells (vav + baori) được tìm thấy ở nhiều nơi ở India (Gujarat + Rajasthan + Delhi)

So sánh với câu hỏi: be found in India # be found all over the world 

→ Answer: FALSE check

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford