IELTS Online Test
Early silk production in China
 • Around 3000 BC, according to legend: silkworm cocoon fell into

 • emperor’s wife’s

  1

  tea
   

 • emperor’s wife invented a

  2

  reel
   to pull out silk fibres 

• Only

3

women

were allowed to produce silk 
• Only

4

royalty

were allowed to wear silk 
• Silk used as a form of

5

currency

 
 • e.g. farmers’ taxes consisted partly of silk 

• Silk used for many purposes 
 • e.g. evidence found of

  6

  paper
   made from silk around 168 AD

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Locate
Paraphrasing
Question: Around 3000 BC, according to legend:
Silkworm cocoon fell into emperor’s wife’s tea 

So sánh với thông tin trong bài đọc, ta có:

Around 3000 BC = in about 3000 BC ; legend = legend

silkworm cocoon = silkworms + cocoons ; fell into = landed in

emperor's wife's tea = Lei Tzu, wife of the Yellow Emperor + she 

Giải thích chi tiết

smiley5 Với đoạn thông tin này dài, bạn nên áp dụng Linearthinking để thấy sự liên kết cũng như là nắm được ý chính nha:

 1 Lei Tzu, wife of the Emperor - who discovered silkworm 

 2 The story goes that as she was walking in gardens she discovered silkworm 

 3 She collected a number of cocoons

--> Main idea 1 + 2 + 3 : quá trình the wife tìm thấy silkworm như thế nào

 4 It happened that while she was sipping tea one of the cocoons landed in hot tea

--> Main idea: Khi the wife uống trà, 1 trong những kén tằm rơi vào trong trà

So sánh với câu hỏi: fell into emperor's wife's tea = one of the cocoons landed in hot tea

-> Chọn đáp án tea check

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford