IELTS Online Test
Alex’s Training
Example
Alex completed his training in 2014
About the applicant:
 • At first Alex did his training in the

  1

  Finance
   department.

 • Alex did not have a qualification from school in

  2

  Math/Maths/Mathematics
  .

 • Alex thinks he should have done the diploma in

  3

  business
   skills.

 • Age of other trainees: the youngest was 

  4

  17/seventeen
  .

Benefits of doing training at JPNW:
 • Lots of opportunities because of the size of the organization.

 • Trainees receive the same amount of 

  5

  holiday/vacation/holidays/vacations
   as permanent staff.

 • The training experience increases people’s confidence a lot.

 • Trainees go to

  6

  college
   one day per month.

 • The company is in a convenient

  7

  location
  .

Advice for interview:
 • Do not wear 

  8

  jeans
  .

 • Do not be

  9

  late
  .

 • Make sure you 

  10

  smile
  .

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định loại từ cần tìm là noun, một department mà Alex training ban đầu

smiley5 Sau khi nghe “The training you did at JPNW a few years ago.”

>> Biết đáp án chuẩn bị vào

cross Sau đó nghe Alex trả lời “now I work in the customer services department, but I did my initial training in Finance” nhiều bạn nghe xong sẽ chọn đáp án customer services

>> Tuy nhiên trước đó có từ “now”

>> Bây giờ anh ấy làm ở customer services department

>> Đây không phải đáp án đúng

check Tiếp mình thấy có but: thể hiện ý đối lập my initial training in Finance, initial = at first

>> Đáp án là Finance smiley18

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford