IELTS Online Test
TOTAL HEALTH CLINIC

PATIENT DETAILS

Personal information 
Example
Name              Julie Anne Garcia
   Contact phone           
1
2194429785


   Date of birth              
2
10 October/10th October/October 10 /October 10th

, 1992
   Occupation                 works as a 
3
manager


   Insurance company   
4
Cawley

Life Insurance
Details of the problem
    Type of problem         pain in her left 
5
knee


    When it began           
6
3 weeks

ago
    Action already taken   has taken painkillers and applied ice
Other information
    Sports played              belongs to a
7
tennis

club
                                         goes
8
running

Regularly
    Medical history           injured her 
9
shoulder

last year
                                        no allergies
                                        no regular medication apart from 
10
vitaminsĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định cần điền là 1 dãy số chỉ số điện thoại.

smiley5 Khi bạn nghe "And can I have a contact phone number?" là biết đáp án chuẩn bị vào.

check Sau đó nghe và điền chính xác từng số " It’s 219 442 9785."

>> Số cần điền là "219 442 9785" smiley18

Lưu ý
  • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
  • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford