IELTS Online Test
Flanders Conference Hotel
Example
Customer Services Manager: Angela
Date available
 • weekend beginning February 4th

Conference facilities
 • the 

  1
  Tesla
   room for talks (projector and 
  2
  microphone
  
  available)

 • area for coffee and an 

  3
  exhibition
  

 • free 

  4
  wifi
   throughout

 • a standard buffet lunch costs  $

  5
  45
   per head

Accommodation
 • Rooms will cost $

  6
  135
   including breakfast.

Other facilities
 • The hotel also has a spa and rooftop 

  7
  pool
  

 • There’s a free shuttle service to the 

  8
  airport
  

Location
 • Wilby Street (quite near the 

  9
  sea
  )

 • near to restaurants and many 

  10
  clubs
  

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CÂU 1

Giải thích chi tiết

smiley5 Xác định từ cần điền là noun chỉ tên phòng cụ thể cho việc đàm thoại

smiley5 Khi bạn nghe "Now can you tell me a bit about what conference facilities you have?"

>> "Bây giờ bạn có thể cho tôi biết một chút về những cơ sở hội nghị mà bạn có không?" là biết đáp án chuẩn bị vào.

check Sau đó nghe "So for talks and presentations we have the Tesla room." (để đàm thoại và thuyết trình chúng tôi có phòng Tesla.)

>> Từ cần điền là "Tesla"

>> Tiếp đó bạn nghe đánh vần "Tesla – that’s spelled T-E-S-L-A" smiley18

Lưu ý
 • Nội dung giải thích được viết bởi DOL IELTS Đình Lực - Học Viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
 • Đề được viết bởi nhà xuất bản lớn gồm Cambridge và Oxford